Oppervlaktemeting in de praktijk

De Nederlandse norm voor vloeroppervlaktemetingen op de juiste manier toepassen is in de praktijk soms een uitdaging. De norm is niet overal eenduidig. Daarom bespreken de leden van Vm2 voortdurend best practices.

Vanaf medio 2024 publiceren we deze praktijkvoorbeelden als Best Practices NEN 2580 op de website.

Hieronder treft u een lijst aan van de meest recente praktijkvoorbeelden. U kunt de best practices (pdf) gratis downloaden.

Correct meten VVO bij nissen en uitsparingen NEN 2580

Hoe wordt het VVO in dit geval correct gemeten

Let op correcties nissen en uitsparingen (<0,5m2) in opgaande scheidingsconstructies en glaslijncorrectie!

A – B – C – D?

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?