Normen en certificering

Branchevereniging Vm2 staat voor het verbeteren, bewaken, adviseren en uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige vloeroppervlaktemetingen van gebouwen. Daarom hebben we een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van twee maatgevende normen in Nederland. Daarnaast is een erkenningsrichtlijn voor aanbieders opgesteld.

De normen en certificering bieden een unieke kwaliteitsgarantie in drie stappen.

  1. NEN 2580, de enige norm voor vloeroppervlaktebepaling van gebouwen in Nederland.
  2. NTA 2581, een richtlijn voor het opstellen van NEN 2580 meetrapporten. Alle leden van Vm2 zijn verplicht hieraan te voldoen.
  3. Certificering SKG-IKOB, vereist voor Vm2-leden, zodat de normen integraal, standaard en eenduidig worden toegepast bij oppervlaktemetingen en meetrapporten.

NEN 2580 & NTA 2581: gouden combinatie

Sinds 1991 werken leden van Vm2 met meetrapporten conform NEN 2580. Dit is de enige in Nederland geldende norm voor vloeroppervlakte- en inhoudsmetingen van gebouwen. NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden. De norm zorgt op zichzelf echter niet voor eenduidige en kwalitatief hoogstaande metingen en meetrapporten.

Als aanvulling op de NEN 2580 heeft de branchevereniging daarom de NTA 2581 ontwikkeld, uitgegeven door het NNI (Nederlands NormalisatieInstituut). Dit NTA (Nationaal Technisch Advies) schrijft voor hoe men moet rapporteren om een eenduidig meetrapport op te stellen. Denk aan de minimumeisen voor een goed en compleet meetrapport voor zowel een meetcertificaat A of meetcertificaat B.

Voor een betrouwbare NEN 2580 meting is een NTA 2581 meetrapport onmisbaar. Samen vormen ze een gouden combinatie.

Gecertificeerde aanbieders

Naast de genoemde normen hanteert Vm2 nog een derde kwaliteitsnorm: de erkenningsregeling ‘Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581’. Deze regeling bevat strenge kwaliteitseisen die worden gehandhaafd door de leden van Vm2 en gecontroleerd door certificatie-instelling SKG-IKOB. Sinds 31 maart 2019 moeten alle leden van Vm2 gecertificeerd zijn conform deze erkenningsregeling.

Met de normen en certificering borgen we de eenduidigheid en betrouwbaarheid van vloeroppervlaktemetingen, meetrapporten en kwaliteit van onze leden.

Onze leden behoren daarom tot de koplopers in de branche op het gebied van vloeroppervlakte metingen. Met advies en uitvoering van kwalitatief hoogwaardige metingen en rapportages.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?