Certificering

Het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van oppervlaktebepaling en meetrapporten is van groot belang voor de vereniging Vm2. We willen dat u kunt rekenen op betrouwbare, eenduidige meetrapporten. Daarom leggen we de lat voor onze leden hoog en is certificering conform erkenningsregeling oppervlaktebepaling verplicht.

In 2018 introduceerden we de erkenningsregeling Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581. Deze regeling bevat strenge kwaliteitseisen en wordt gehandhaafd door certificatie-instelling SKG-IKOB. Sinds 31 maart 2019 moeten al onze leden gecertificeerd zijn. De erkenningsregeling is in 2023 aangepast.

certificering conform erkenningsregeling oppervlaktebepaling

Verzekerd van kwaliteit

De certificering is een kwaliteitsgarantie. Hiermee tillen we de kwaliteit in onze branche naar een hoger niveau. Ook is het een controlemiddel voor leden onderling. Wie lid is van branche­vereniging Vm2, weet zeker dat hij tot de beste aanbieders van NEN 2580 oppervlaktemetingen en NTA 2581 meetrapporten behoort.

Onze leden hebben samen met SKG-IKOB als onafhankelijke partij, de certificeringseisen opgesteld. Deze gaan onder andere over werkprocessen en ­wijze van rapportage. De onafhankelijke certificerende-instelling SKG-IKOB controleert meerdere keren per jaar of een lid aan de eisen voldoet. Zij doet een audit op kantoor, een audit op een meetlocatie en een aantal audits op afstand.

Alle leden gecertificeerd

Per 31 maart 2019 zijn alle huidige leden van Vm2 gecertificeerd. Bedrijven die zich nieuw aansluiten als lid, gaan direct het certificeringstraject in en zijn verplicht tot certificering conform erkenningsregeling oppervlaktebepaling. Als aan de certificeringsplicht is voldaan, mag men het keurmerk Vm2 dragen.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?