Branchevereniging Vm2

Branchevereniging Vm2 is opgericht in 2003. De vereniging heeft als doel de kwaliteit van vloeroppervlaktemetingen in Nederland te verbeteren. Het is de enige vereniging in Nederland voor gecertificeerde aanbieders van NEN 2580 metingen en NTA 2581 meetrapporten.

Beste Practice NEN 2580

Onze inzet

Bij vloeroppervlaktemetingen kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben. Elke vierkante meter vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Het is immers de basis voor vastgoedcontracten, taxaties, bouwkostencalculaties, het vaststellen van het BrutoVloerOppervlakte (BVO), Verhuurbare VloerOppervlakte (VVO) en GebruiksOppervlakte (GO).

Daarom vinden wij het belangrijk dat de opdrachtgever altijd kan rekenen op een betrouwbare meting en eenduidig meetrapport voor helder inzicht in de resultaten.

Resultaten

Vm2 heeft:

 • Een significante inhoudelijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de norm NEN 2580:2007 (2017)
 • Het initiatief genomen en meegewerkt aan de realisatie van de NTA 2581 waarin afspraken staan over de wijze van meten met NEN 2580 (2011)
 • Een certificatieproces ontwikkeld in samenwerking met SKG-IKOB (2008)

Onze huidige activiteiten

 • Bespreken en vastleggen van afspraken over ‘grijze gebieden’
 • Zitting hebben in de begeleidingscommissie NEN 2580
 • Borgen van eenduidige NEN 2580 metingen
 • Ondersteunen bij de interpretatie van NEN 2580 (Best Practices)
 • Overleg voeren op Europees niveau
 • Signaleren van (inter)nationale ontwikkelingen normenkader
 • Gesprekspartner voor marktpartijen
 • Permanent door ontwikkelen van NTA 2581
 • Optreden als deskundige bij juridische geschillen rond NEN 2580 en NTA 2581

Experts in NEN 2580

Leden van branchevereniging Vm2 zijn deskundig in het opstellen van vloeroppervlaktemetingen en streven de hoogste kwaliteit na. Zij zijn gecertificeerd volgens ‘de erkenningsregeling oppervlaktebepalingen NEN 2580 en NTA 2581’ door SKG-IKOB. Hiermee voldoen zij aan strenge kwaliteitseisen.

Regelmatig wisselen de leden kennis en ervaringen uit tijdens gezamenlijke intervisie bijeenkomsten. Tijdens deze ontmoetingen worden ook afspraken gemaakt hoe om te gaan met zogenaamde ‘grijze gebieden’ (situaties die niet in NEN 2580 staan). Ook praktijkvoorbeelden, hoe de norm in bepaalde situaties toe te passen, worden samen besproken en gepubliceerd als Best Practice.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?