Oppervlakten en inhouden van gebouwen volgens NEN 2580

De NEN 2580 bevat termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen ervan. Kortom, NEN 2580 geeft aan hoe men dient te meten.

Het belang van NEN 2580 en de mogelijkheden in relatie met NEN 2699 (investeringskosten) en (exploitatiekosten) zijn:

  • Het opstellen van eenduidige oppervlakte analyses door uniforme bepaling van basisgegevens.
  • Het verkrijgen van vergelijkbare informatie over de verhouding tussen hoeveelheden (in m2 BVO/VVO/GO) en kosten.
  • Het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken.
  • De uitwisseling van uniform opgebouwde informatie, waarbij vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd.
  • Het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?