Opstellen meetrapporten volgens NTA 2581

Het opstellen van meetrapporten volgens NTA 2581 kan worden gezien als een aanvulling op NEN 2580. Het is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met vloeroppervlaktebepalingen op basis van NEN 2580.

De NTA biedt aanbieders van meetrapporten handvatten om op een eenduidige wijze een meetrapport op te stellen en geeft opdrachtgevers een helder inzicht in de resultaten.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?