Branchevereniging Vm2 heeft de nieuwe erkenningsregeling 'Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581' geïntroduceerd. Deze regeling bevat extra kwaliteitseisen voor het opstellen van een eenduidig meetrapport over het meten van vloeroppervlakten. Het geeft opdrachtgevers zekerheid dat een meting correct is uitgevoerd en voorkomt discussie achteraf. De certificering wordt uitgegeven en gecontroleerd door SKG-IKOB.

Branchevereniging Vm2 heeft de nieuwe erkenningsregeling ‘Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581’ geïntroduceerd. Deze regeling bevat extra kwaliteitseisen voor het opstellen van een eenduidig meetrapport over het meten van vloeroppervlakten. Het geeft opdrachtgevers zekerheid dat een meting correct is uitgevoerd en voorkomt discussie achteraf. De certificering wordt uitgegeven en gecontroleerd door SKG-IKOB.

Voor het bepalen van de huur- en verkoopwaarde van een gebouw wordt de juiste oppervlakte vastgesteld aan de hand van de NEN 2580. Omdat meetverschillen aanzienlijke winsten of verliezen kunnen opleveren is het van belang dat dit zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. De nieuwe erkenningsregeling ‘Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581’ helpt.

De erkenningsregeling is in 2023 aangepast: Reglement erkenning voor oppervlaktebepaling d.d. 22-02-2023.

Heeft u advies nodig of een betrouwbare NEN 2580 meting en eenduidig meetrapport, opgesteld door gecertificeerde experts?